บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสวิตช์ปุ่มกด ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า ซึ่งในการทำงานควบคู่ไปกับมอเตอร์และเครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจและเป็นข้อมูลในการเลือกใช้ให้ถูกต้องกับลักษณะงาน หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเลือกอ่านหัวข้ออื่น ๆ เพิ่มเติม ที่เราได้แนบมาให้ด้วยในบทความนี้ได้เช่นกันค่ะ ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับสวิตช์ปุ่มกดกันเลยดีกว่าค่ะ 

สวิตซ์ปุ่มกดคืออะไรและทำหน้าที่อะไร

ปุ่มกด หรือ Push Button คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรทางไฟฟ้า ซึ่งมักจะถูกนำมาใช้งานร่วมกับการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า หรือติดตั้งภายในตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีทั้ง Push button switch แบบมีไฟและแบบทึบแสง โดย Push button switch หลักการทำงานเป็นแบบระบบสัมผัส ซึ่งจะต้องใช้นิ้วมือกดที่ปุ่ม เพื่อให้ระบบทำงาน หรือหยุดทำงาน 

Push button switch มีกี่แบบ

ประเภทของ Push button switch หรือ ปุ่มกดไฟฟ้า มี 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ 

 1. Push button switch กดติด ปล่อยดับ เป็นแบบมีสปริงรีเทิร์น มีฟังก์ชั่นทำงานไม่ยุ่งยาก มักจะใช้กับตู้ MDB ตู้ DB และ ตู้ Control เครื่องจักร ฯลฯ ทำให้สวิทช์กดติดปล่อยดับคือระบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด 
 1. Push button switch กดติด กดดับ เป็นแบบ Push on / Push off นิยมใช้ในฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่ซับซ้อน  เช่น สายพานลำเลียง หรือ start / stop เป็นต้น 

หลักการทำงาน Push button switch 2 ประเภทนี้จะมีความแตกต่างกันดังนี้  

 1. ปุ่มกดติด ปล่อยดับ : เมื่อมีการกด push button switch หน้าสัมผัสจะเปลี่ยนสถานะจาก NO เป็น  NC หรือ จาก NC เป็น NO และเมื่อปล่อยมือออกจากปุ่มกด หน้าสัมผัสจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมในโหมดปกติด้วยแรงดันจากสปริงทันที 
 1. ปุ่มกดติด กดดับ : การตรวจเช็คหน้าสัมผัสของ Push button switch  จะเปลี่ยนสถานะจาก NO เป็น  NC หรือ จาก NC เป็น NO และเมื่อปล่อยมือออกจากปุ่มกด หน้าสัมผัสจะถูกล็อกไว้ด้วยระบบกลไกของสวิตซ์ และจะกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม หรือโหมดปกติด้วยการคลายล็อกในระบบโดยการกด Push button switch อีกครั้ง 

ลักษณะของปุ่มกดเป็นสวิตช์หรือไม่?

ด้วยลักษณะการทำงานของปุ่มกด ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าที่เวลาใช้งานต้องกดปุ่ม Push button switch ส่วนกลางสวิตช์ หรือเรียกว่า สวิตช์ปุ่มกด ให้ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ 

โครงสร้างของสวิตซ์ปุ่มกด 

สวิตซ์ปุ่มกดมีโครงสร้างที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

 1. ปุ่มกดทำด้วยโลหะหรือพลาสติก โดยจะมีหลายสีให้เลือกใช้งาน 
 2. ฐานยึดระหว่างปุ่มกดและตัวล็อคหน้าสัมผัส มีเกลียวที่ฐานสำหรับในการยึดอุปกรณ์กับชิ้นงาน 
 3. หน้าสัมผัส NO และ NC 
 4. หลอดไฟ LED สำหรับแสดงสถานะ 

สวิตซ์ปุ่มกดที่ใช้ในการเริ่มทำงาน (start) เรียกว่า สวิตซ์ปกติเปิด หรือ NO  (Normally Open) 

สวิตช์ปุ่มกดให้หยุดทำงาน (stop) เรียกว่า สวิตช์ปกติปิด หรือ NC (Normally Close) 

ปุ่มกดที่นิยมใช้มีหลายชนิดด้วยกัน เช่น 

 1. สวิตช์ปุ่มกดแบบธรรมดา โดยมี Start คือเริ่มทำงาน และ Stop เพื่อหยุดทำงาน 
 2. สวิตช์ปุ่มกด Start (สีเขียว) ให้มอเตอร์ทำงาน และ ปุ่มกด Stop (สีแดง) หยุดการทำงานของมอเตอร์ อยู่ในกล่องเดียวกัน โดยปุ่มกดแบบนี้เหมาะต่อการใช้งานกับมอเตอร์ขนาดเล็ก 
 3. สวิตช์ปุ่มกดที่มีหลอดสัญญาณ (illuminated push button) คือ สวิตช์ที่เมื่อกดปุ่มแล้วจะทำให้สัญญาณที่ติดอยู่ภายในสว่าง 
 4. สวิตช์ปุ่มกดฉุกเฉิน (Emergency push button switch) หรือ สวิตช์ดอกเห็ด เป็นสวิตช์ปุ่มกดขนาดใหญ่กว่าสวิตช์ปุ่มกดธรรมดาทั่วไป ปุ่มนี้ใช้สำหรับการหยุดทำงานของระบบทันที เหมาะกับการใช้ในงานที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินได้
 5. สวิตช์ปุ่มกดแบบใช้เท้าเหยียบ (Foot push button switch) คือสวิตช์ปุ่มกดที่ทำงานด้วยการใช้เท้าเหยียบ เช่น เครื่องฉีดเทียน เครื่องตัดเหล็ก เป็นต้น 

ปุ่มกดเป็นแบบดิจิตอลหรืออนาล็อก?

ระบบแอนะล็อก (analogue) คือ ค่าที่มีความต่อเนื่อง การแทนปริมาณหรือแสดงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ส่วน ดิจิทัล (digital) คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ทำงานด้วยสัญญาณที่มีลักษณะเป็น digit (เลขโดด) โดยเฉพาะที่เป็นเลขญานสองคือ เลจ 0 กับ 1 ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพ เช่น นาฬิกาแบบ analogue คือมีเข็มสั้น – เข็มยาวในการบอกเวลา ส่วนนาฬิกาแบบ digital คือ บอกเวลาด้วยตัวเลข หรือปุ่มกดติดปล่อยดับ (digital push button) 

สวิตซ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีหลายชนิดด้วยกัน เช่น  

 • สวิตซ์เลื่อน คือ สวิตซ์ที่ใช้สำหรับ เปิด-ปิด การทำงานของอุปกรณ์ ด้วยการเลื่อนสวิตซ์ ขึ้น-ลง โดยการเลื่อนสวิตซ์ขึ้นบนเพื่อต่อวงจร (ON) และเลื่อนสวิตซ์ลงล่างเพื่อตัดวงจร (OFF) สำหรับควบคุมการตัดต่อสวิตซ์ ซึ่งเรามักจะเห็นปุ่มกดแบบนี้ตามเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไฟฉาย นาฬิกาปลุก เป็นต้น 
 • สวิตซ์กระดก คือ สวิตซ์ที่ใช้งานด้วยการกดด้านหนึ่ง และอีกด้านจะกระดกขึ้น เมื่อเรากดปุ่มด้านที่มีคำว่า ON ลง ไฟจะทำงาน ส่วนด้านที่มีคำว่า OFF จะกระดกขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นปุ่มสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ปลั๊กราง หลอดไฟ กาต้มน้ำ  หม้อหุงข้าว เป็นต้น  
 • สวิตซ์แบบก้านยาว คือ สวิตซ์ที่มีก้านสวิตซ์ยื่นยาวออกจากตัวสวิตซ์ สำหรับโยกเพื่อใช้ควบคุมการตัดและต่อสวิตซ์ โดยการโยกก้านสวิตซ์ขึ้นบน เพื่อทำการต่อ ON หรือโยกลงล่างเพื่อตัด OFF 
 • สวิตซ์แบบหมุน (Rotary Switch) หรือ สวิตซ์แบบเลือกค่า (Selector Switch) ซึ่งเป็นสวิตซ์ที่ต้องหมุนก้านสวิตซ์โดยรอบให้เป็นวงกลม มีหน้าสัมผัสสวิตซ์ให้เลือกต่อระบบหลายตำแหน่ง เช่น 2, 3 , 4 ตำแหน่ง เป็นต้น 
 • สวิตซ์กด คือ อุปกรณ์ที่มีการ เปิด – ปิด ด้วยการกดเพื่อใช้งานด้วยระบบปุ่มเดียว โดยการกดปุ่มสวิตซ์หนึ่งครั้งเพื่อต่อ ON  และกดปุ่มอีกครั้งเพื่อตัด OFF หรือสวิตซ์กดอีกแบบที่เป็นชนิดกดเพื่อต่อระบบ ON และปล่อยมือออกจากปุ่มเพื่อทำการตัดทันที (OFF) เช่น ปุ่มปิด-เปิดโทรทัศน์ รีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

หากท่านใดสนใจข้อมูลอื่น ๆ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ SQD Group Co., Ltd. ศูนย์รวมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบวงจร หรือจะเลือกซื้อสวิตช์ปุ่มกด ก็มีจำหน่าย Push button switch และไฟสัญญาณมาตรฐานระดับโลก และถ้าท่านใดที่เลือกไม่ถูกจะใช้แบบไหนดี ที่นี่เขามีทีมงาน Technical Engineer และวิศวกรเชี่ยวชาญโดยเฉพาะคอยให้บริการคำปรึกษาเช่นกันค่ะ