Category

ครอบครัว

9 จุดเช็คอิน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 โดย วธ.

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และหน่วยในสังกัด ได้เผย 9 จุดเช็คอิน ที่มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 จัดที่ไหนบ้าง ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยมุ่งเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ได้สนุกและเพลิดเพลินแต่แฝงไปด้วยการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต ซึ่งสถานที่ต่าง ๆ จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ให้ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานไปร่วมกิจกรรมวันเด็กปีนี้ มีที่ไหนบ้าง ไปดูกันเลย  1. ทำเนียบรัฐบาล  กิจกรรมวันเด็กที่จัดโดย สำนักงานปลัด…

4 พฤติกรรมที่จะทำให้คุณแก่แบบกะโหลกกะลา ลูกหลานไม่อยากเข้าใกล้

วัฒนธรรมของคนไทยแท้อันดีงามที่สืบเนื่องต่อกันมานั้น คือ การให้ความเคารพผู้อาวุโส นอบน้อมต่อผู้ใหญ่เช่น การยกมือไหว้ การเดินย่อเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ เป็นต้น แต่เมื่อยุคสมัยผ่านไป สิ่งดีงามเหล่านั้นก็เลือนหายไปกับคนรุ่นใหม่ลงเรื่อย ๆ ด้วยหลายสาเหตุด้วยกัน ทั้งระบบการเลี้ยงดูที่ไม่ได้มีการอบรมใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กับลูกเหมือนในอดีต ระบบสังคมที่เปลี่ยนไป แต่บางครั้งก็มีส่วนมาจากพฤติกรรมของคนวัยชรา

Close
Sign in/Register