Category

ธุรกิจ

สวิตช์ปุ่มกด (Push button switch) ทํางานอย่างไร ลักษณะของปุ่มกดเป็น สวิตช์ ดิจิทัล หรืออนาล็อก? 

บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสวิตช์ปุ่มกด ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า ซึ่งในการทำงานควบคู่ไปกับมอเตอร์และเครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจและเป็นข้อมูลในการเลือกใช้ให้ถูกต้องกับลักษณะงาน หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเลือกอ่านหัวข้ออื่น ๆ เพิ่มเติม ที่เราได้แนบมาให้ด้วยในบทความนี้ได้เช่นกันค่ะ ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับสวิตช์ปุ่มกดกันเลยดีกว่าค่ะ  สวิตซ์ปุ่มกดคืออะไรและทำหน้าที่อะไร ปุ่มกด หรือ Push Button คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรทางไฟฟ้า ซึ่งมักจะถูกนำมาใช้งานร่วมกับการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า หรือติดตั้งภายในตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีทั้ง Push button switch แบบมีไฟและแบบทึบแสง โดย Push button switch…

ทริคการขาย : โทรหาลูกค้าอย่างไรให้ปิดการขายได้

ทริคการขาย ในบทความนี้ได้รวบรวมทริคเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับกลยุทธ์การโทรหาลูกค้า เพื่อขายทางโทรศัพท์ มาให้ได้ลองนำไปปรับใช้กันค่ะ

Close
Sign in/Register