วันหยุดราชการ คือ วันที่หน่วยงานราชการ และแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหยุดทำงาน ถือเป็นวันพักผ่อนหย่อนใจ และยังสำคัญต่อเศรษฐกิจในประเทศ เพราะผู้คนนิยมถือเอาวันหยุดราชการเป็นช่วงเวลาไปท่องเที่ยว ทำกิจกรรมหรือพักผ่อนหย่อนใจ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศได้อย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเสริมประสิทธิภาพ ให้กับระบบการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ หลังจากอาการเหนื่อยล้ากับการทำงานต่อเนื่องหลายวัน

วันหยุดราชการมีกี่ประเภท

ปฏิทินวันหยุดราชการ กำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ประกอบไปด้วยวันหยุดราชการตามปฏิทินไทยและสากล สามารถแบ่งประเภทของวันหยุดราชการ 4 แบบ ได้แก่ 

  1. วันหยุดราชการประจำปี คือ วันหยุดราชการตรงกับวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นต้น 
  1. วันหยุดราชการเฉพาะกิจ คือ วันหยุดราชการที่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น วันพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น 
  2. วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ 
  3. วันหยุดชดเชย คือ กรณีที่วันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันธรรมดาหยุดราชการประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนไปหยุดในวันทำงานวันถัดไป และชดเชยไม่เกิน 1 วัน 

ปฏิทิน พ.ศ. 2567 มีวันหยุดราชการวันไหนบ้าง หรือวันไหนเป็นวันหยุด 2567 ที่เป็นวันหยุดยาวพิเศษ justelounge ได้รวบรวมมาให้แล้ว รีบเซฟเก็บไว้วางแผนเที่ยวปีมังกรทองที่จะถึงนี้กันดีกว่า 

1. วันหยุดมกราคม 2567 

วันจันทร์ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่ 

*ยกเลิก ชดเชยวันสิ้นปี วันอังคาร  2 มกราคม เลื่อนให้หยุดวันศุกร์ที่ 29 ธ.ค.66 แทน

2. วันหยุดกุมภาพันธ์ 2567 

วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา 

วันจันทร์ 26 กุมภาพันธ์ : วันหยุดเชยวันมาฆบูชา 

3. วันหยุดเมษายน 2567

วันเสาร์ 6 เมษายน : วันจักรี 

วันจันทร์ 8 เมษายน : วันหยุดชดเชยวันจักรี 

วันเสาร์ 13 เมษายน : วันสงกรานต์ 

วันอาทิตย์ 14 เมษายน : วันสงกรานต์ 

วันจันทร์ 15 เมษายน : วันสงกรานต์ 

วันอังคาร 16 เมษายน : วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 

4. วันหยุดพฤษภาคม 2567 

วันพุธ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน 

วันเสาร์ 4 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล 

วันจันทร์ 6 พฤษภาคม : วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล 

วันพุธ 22 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา 

5. วันหยุดมิถุนายน 2567 

วันจันทร์ 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

6. วันหยุดกรกฎาคม 2567 

วันเสาร์ 20 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา 

วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา 

วันจันทร์ 22 กรกฎาคม : วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา 

วันอาทิตย์ 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

วันจันทร์ 29 กรกฎาคม : วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ 10 

7. วันหยุดสิงหาคม 2567 

วันจันทร์ 12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ / วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันหยุดตุลาคม 2567 

วันอาทิตย์ 13 ตุลาคม : วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ วันนวมินทรมหาราช 

วันจันทร์ 14 ตุลาคม : วันหยุดชดเชย วันนวมินทรมหาราช 

วันพุธ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช 

8. วันหยุดธันวาคม 2567

วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ 

วันอังคาร 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ 

วันอังคาร 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี