Category

Uncategorized

วิสาขบูชาคือวันอะไร สำคัญอย่างไรต่อพระพุทธศาสนา 

วันวิสาขบูชา ภาษาอังกฤษ คือ Visakha Bucha ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือ วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (หากเดือนใดมีเดือน 8 สองหน จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน 7) ซี่งเป็นวันสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก และถูกยกให้เป็นวันสำคัญสากลระดับนานาชาติตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (Vesak Day) และยังเป็นวันหยุดทางราชการในหลาย ๆ ประเทศอีกด้วย  ประวัติวันวิสาขบูชาโดยย่อ วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขบูชา…

Close
Sign in/Register